دوشنبه 7 فروردين 1396   21:00:29
|
صفحه اصلي
تماس با ما
نقشه سايت
برگزاري نخستين نشست شوراي راهبردي واحد
خبرگزاري واحد: اولين نشست تخصصي شوراي راهبردي دانشگاه ازاداسلامي واحدايذه در حوزه ي رياست اين واحددانشگاهي برگزارگرديد
 
به گزارش خبرگزاري واحد، دكتر منصور اماني رئيس واحد دراين جلسه با اشاره به نقش شوراي مذكور در پيشرفت و توسعه ي شهرستان گفت: با توجه به نياز واحد وتوسعه ي همه جانبه ي شهرستان ايذه، وجود شوراي راهبردي بسيار پراهميت است ومي تواند ضمن شناسايي ضعف ها و چالش ها ي موجود درجهت رسيدن به نقطه ي مطلوب وكمال كوشش مضاعف نموده ودرتصميم گيري هاي مهم واساسي ، مجموعه ي واحد را ياري نمايند. دكتر اماني افزود: شوراي راهبردي مغز متفكر واتاق فكر دانشگاه است كه مطالب را بيان نموده وپس از بررسي ، تصميم نهايي را اعلام مي دارد. رئيس واحدايذه درادامه اظهار داشت عصاره ي واحد، همين شوراي راهبردي است كه مي تواند به شكلي هماهنگ ومنسجم دانشگاه وشهر رابه پيش ببرد ودر راستاي تعالي بخشيِ مسائل فرهنگي و اجتماعيِ شهرستان از امكانات وتوانايي هاي واحداستفاده نمايد.در ادامه ي جلسه دكتر حجت الله درويش پور يكي از اعضاي شوراي راهبردي در خصوص تشكيل اين شورا گفت: من از فكر وايده ي دكتر اماني رئيس واحد بسيار شاد وخوش حال گرديدم چرا كه اين حركت خواست وآرزوي ديرينه ي همه ي ما بوده و وجود آن مي تواند در حل مشكلات دانشگاه وشهرستان كارساز باشد. دكتر علي خواجوي از ديگر اعضاي شوراي راهبردي واحد نيز ضمن اظهار خوش حالي در اين باره گفت: اگر ده سال پيش اين اتفاق مي افتاد الآن بخش اعظمي از مشكلات شهر و واحد حل شده بود و فكر وايده ي دكتر اماني رئيس واحدايذه در اين زمينه ستودني است زيرا دانشگاه محل ارتقاء فرهنگ خصوصي وعمومي براي منطقه است ودر جامعه تاثير فراواني دارد. مصطفي عليزاده گل سفيدي يكي ديگر از اعضاي شورا وعضو هيات علمي دانشگاه هم با اشاره به موضوع گفت: تشكيل شوراي راهبردي پيشنهاد خوبي است كه از سوي دكتر اماني رئيس واحد مطرح  گرديد ه وبايد ضمن دعوت از افراد صاحب فكر وانديشه عملياتي شود و نتيجه ي مطلوب را حاصل نمود. گفتني است كه سيد حسن موسوي دوست دبير شوراي راهبردي واحد در ابتداي نشست به حضار خوش آمد گفت وافزود: اگر كسي اهل مشورت باشد خطايش كمتر است وخداي متعال نيز در جهتِ كمال ، اورا ياري و كمك مي كند.
غفوراسكندري سبزي / خبر نگار واحد
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (IZGuest)


Powered By Sigma ITID.